Odwieczny problem uczniów, kiedy użyć czasu Imperfecto, a kiedy Gerundia w czasach przeszłych. Jaka jest między nimi różnica? Już tłumaczę.

Na początku, krótkie przypomnienie co to jest Estar + gerundio. Jest to perfyfraza (czyli połączenie dwóch form czasownika, więcej o peryfrazach poczytasz tutaj), która sugeruje nam, że coś się dzieje w danym momencie, np.:

Ahora estoy bailando con Manolo. Teraz (w tym momencie) tańczę z Manolo.


Imperfecto, czyli forma bailaba, używana jest do czynności zwyczajowych, które kiedyś tam się działy, np.:

Cuando era pequeña, bailaba mucho. Kiedy byłam mała, dużo tańczyłam.


Imperfecto + Gerundio, czyli forma, estaba bailando, używana jest jako tło danego wydarzenia, np.:

Estaba bailando cuando todas las luces se apagaron. Tańczyłam, kiedy zgasły wszystkie światła.


Indefinido + Gerundio, czyli forma estuve bailando, wskazuje nam na sam fakt danej czynności podkreślając jednocześnie, że trwała ona w sposób ciągły, np.:

Ayer estuve bailando toda la noche. Wczoraj tańczyłam przez całą noc.


Podsumowując

Kiedy mówimy estaba bailando, potrzebujemy do tego jeszcze jakiejś innej czynności, która nam uzupełni zdanie. Samo ayer estaba bailando dla Hiszpanów jest niepełne, brakuje im tego: iiiii, no i co się stało? Np.: ayer estaba bailando y me rompí la pierna. Drastycznie, wiem 🙂

Jeżeli jednak w trakcie naszych wygibasów nic takiego spektakularnego się nie zdarzyło, to powinniśmy powiedzieć ayer estuve bailando. Możemy dodać określenia typu toda la noche, de 7 a 8, ale to już wychodzi z kontekstu.

Ćwiczenia