Pretérito Indefinido jest to jeden z najczęściej używanych czasów przeszłych w j. hiszpańskim. Przyjrzyjmy się zatem jak się go odmienia, jakie ma nieregularności oraz, przede wszystkim, kiedy go użyć. Na samym dole znajdziecie też ćwiczenia 😉

Zwróćcie uwagę jak odmieniają się czasowniki regularne. Działa tutaj ta sama zasada co przy czasie teraźniejszym, czyli odcinamy odpowiednio końcówkę AR, ER lub IR i dokładamy końcówkę odpowiednią dla każdej osoby.

hablarcomervivir
yohablécomíviví
hablastecomisteviviste
él/ella/ustedhablócomviv
nosotros/as
hablamoscomimosvivimos
vosotros/ashablasteiscomisteisvivisteis
ellos/ellas/ustedeshablaroncomieronvivieron

Zauważyliście, że czasowniki zakończone na ER oraz IR mają te same końcówki? 🙂

Jak możemy się domyślać, w tym czasie występuje bardzo dużo nieregularności. Na jedną część nieregularności istnieją pewne zasady, a tę drugą część trzeba się nauczyć na pamięć. Od razu powiem, że nie jestem zwolennikiem żmudnego wkuwania czegoś na pamięć, preferuję rozwiązywać ćwiczenia i w ten sposób chłonąć odmiany 🙂

Najważniejsze czasowniki, które są nieregularne w czasie Pretérito Indefinido:

IR = SERDECIRESTARPODERVENIRSABER
yofuidijeestuvepudevinesupe
fuistedijisteestuvistepudistevinistesupiste
él/ella/ustedfuedijoestuvopudovinosupo
nosotros/as
fuimosdijimosestuvimospudimosvinimossupimos
vosotros/asfuisteisdijisteisestuvisteispudisteisvinisteissupisteis
ellos/ellas/ustedesfuerondijeronestuvieronpudieronvinieronsupieron
PONERTRAERVERDARQUERERHACER
yopusetrajevidiquisehice
pusistetrajistevistedistequisistehiciste
él/ella/ustedpusotrajoviodioquisohizo
nosotros/as
pusimostrajimosvimosdimosquisimoshicimos
vosotros/aspusisteistrajisteisvisteisdisteisqusisteishicisteis
ellos/ellas/ustedespusierontrajeronvierondieronquisieronhicieron

Zobacz jak łatwo zapamiętać czasowniki nieregularne 🙂

 

Inne nieregularności

Istnieją czasowniki, które teoretycznie powinny być regularne, ale po odcięciu AR, ER lub IR nie dogadują się z dodaną końcówką dla danej osoby. Są to czasowniki takie jak caer, huir czy oír. Zwróćcie uwagę, że w środku mamy samogłoski, więc jakbyśmy dodali do tego końcówkę –, to czasownik byłby trudny do wymówienia dla Hiszpana no i brzmiałby on nienaturalnie. Dlatego w trzecich osobach (on, ona, oni, one) dodajemy w takich przypadkach literę –Y.

OÍRCAERHUIR
yocaíhuí
oístecaístehuiste
él/ella/ustedoyócayóhuyó
nosotros/asoímoscaímoshuimos
vosotros/asoisteiscaisteishuisteis
ellos/ellas/ustedesoyeroncayeronhuyeron

Kolejną zasadą jest to, że wszystkie czasowniki zakończone na –UCIR, odmieniają się nieregularnie. Wkrada się tam spółgłoska –J.

PRODUCIRCONDUCIR
yoprodujeconduje
produjistecondujiste
él/ella/usted
produjocondujo
nosotros/asprodujimoscondujimos
vosotros/asprodujisteiscondujisteis
ellos/ellas/ustedesprodujeroncondujeron

Dość ważną zasadą jest to, że czasowniki zakończone na IR, które w swoim temacie czasownika mają samogłoskę -e lub -o, zamienią się w trzecich osobach
(on, ona, oni, one) na inną samogłoskę, odpowiednio na -i lub -u.

DORMIRSENTIRPEDIRMORIR
yodormísentípedímorí
dormistesentistepedistemoriste
él/ella/usteddurmiósintiópidiómurió
nosotros/as
dormimossentimospedimosmorimos
vosotros/asdormisteissentisteispedisteismoristeis
ellos/ellas/ustedesdurmieronsintieronpidieronmurieron

Ostatnia zasada jest związana z wymową czasownika. Jest parę czasowników regularnych, które przy odmianie zmienią swoją wymowę. A tak być nie może! Trzeba więc trochę pokombinować i zapisać je tak, aby przeczytać tak jak czytamy bezokolicznik. Chodzi o to, że jeżeli mamy czasownik buscar, to w pierwszej formie nie może być buscé, bo przy wymowie nie będzie “k” tylko “s”. Dlatego musimy zapisać to busqué. I teraz już się nam wszystko zgadza 🙂

BUSCARLLEGAR
yobusquéllegué
buscastellegaste
él/ella/ustedbuscóllegó
nosotros/as
buscamosllegamos
vosotros/asbuscasteisllegasteis
ellos/ellas/ustedesbuscaronllegaron

 

Kiedy go użyjemy?

Czas Pretérito Indefinido jest czasem dokonanym, a zatem użyjemy go gdy:

 • mówimy o czymś co było i minęło. Może to być czynność jednorazowa, albo też trwająca pewien czas, ale która na pewno już się zakończyła.

Juan llegó tarde a clase. Juan przyszedł późno na zajęcia.

En esta casa vivió Juan con sus padres. W tym domu mieszkał Juan wraz ze swoimi rodzicami.

Jak w pierwszym zdaniu nie mamy wątpliwości co do czasu, to w drugim możemy sobie pomyśleć, że jest to opis i chcielibyśmy użyć czasu Imperfecto (opisowego). I jasne, możemy 🙂 Ale nie kiedy chcemy podkreślić, że on już z w tym domu nie mieszka. Było, minęło. Kropka.

Pamiętam jak dobrych parę lat temu byłam na kursie j. hiszpańskiego na poziomie C1 w Hiszpanii, który miał mnie przygotować na Erasmusa (kurs był organizowany przez Universidad de León) i moja nauczycielka powiedziała nam, że wszystkie zasady co do używania czasów mamy wyrzucić z naszej głowy, bo: nosotros españoles somos el centro del universo y hablamos como queremos. Czyli my Hiszpanie jesteśmy centrum wszechświata i mówimy jak nam się podoba.

Oczywiście trzeba to potraktować z niemałym przymrużeniem oka, ale chciałam Wam powiedzieć, żebyście byli świadomi, że wiele rzeczy można przekazać na różnorakie sposoby i nie koniecznie trzeba trzymać się sztywnych zasad. W końcu najważniejsze to, aby inni nas zrozumieli, prawda?

 • opisujemy czynności, które wykonaliśmy po kolei.

Ayer no estuve en el trabajo. Fui de compras, cociné algo, limpié la casa, … Wczoraj nie byłam w pracy. Poszłam na zakupy, ugotowałam coś, posprzątałam dom,…

 • pojawiają nam się określenia czasu, które bardzo lubią się z Pretérito Indefinido. Chodzi dokładnie o :
  • ayer – wczoraj
  • anteayer – przedwczoraj
  • anoche – zeszłej nocy
  • entonces – wtedy
  • hace … – … temu
  • aquel día – tamtego dnia
  • el/la … pasado/a – zeszły … (np. tydzień, rok)
  • el 20 de abril – 20 kwietnia (lub inne daty)

Wszystkie te określenia są związany z konkretną datą, co podkreśla to co napisałam powyżej. Pretérito Indefinido jest czasem dokonanym, coś się zdarzyło, miało miejsce w “konkretnym czasie”.

Ćwiczenia

Zobacz mój autorski zeszyt ćwiczeń z wszystkimi czasami przeszłymi dostępny tylko na Fiesta Siesta.

czasy przeszłe hiszpański