Tryb rozkazujący cz. I

Należy pamiętać, że tryb rozkazujący w języku hiszpańskim dzielimy na dwie formy tak zwane zrób coś i nie rób tego. Każda z tych form rządzi się swoimi odmianami. Jako, że tryb rozkazujący jest dość problematyczny to dzisiaj powtórzymy sobie tylko tryb na TAK (zrób coś). Zwróćcie uwagę na poniższe tabelki:

Czasowniki regularne trybu rozkazującego 

HablarComerVivir
hablacomevive
ustedhablecomaviva
vosotroshabladcomedvivid
ustedeshablenbebanvivan

Oczywiście byłoby zbyt nudno bez form nieregularnych 😀 W tabelce zamieściłam nieregularne formy, które trzeba zapamiętać, aczkolwiek wszelkie oboczności z czasu teraźniejszego (np. O:UE, E:IE) też zachodzą w tym trybie.

IrHacerPonerDecirSalirSerTenerVenir
vehazpondisaltenven
ustedvayahagapongadigasalgaseatengavenga
vosotrosidhacedponeddecidsalidsedtenedvenid
ustedesvayanhaganpongandigansalganseantenganvengan

Przy trybie rozkazującym trzeba też pamiętać, że przy odmianie czasowników zwrotnych zostawiamy tę końcówkę SE z tyłu czasownika, ale już w formie odmienionej! To samo robimy z zaimkami dopełnienia bliższegodalszego (np. dámelo – daj mi to). Dodatkowo, przez to, że dołączamy do czasownika jedną sylabę musimy też zaznaczyć akcent, aby nie przeskoczył nam na inną sylabę.

O co chodzi z tym akcentem? 

Wytłumaczę Wam to na przykładzie czasownika lavarse (myć się). W języku hiszpańskim naturalnie akcent pada na przedostatnią sylabę, czyli jak odmieniamy lavarse w 2 os. l.p. to wychodzi nam LAVA. Tak jak widzicie, podkreśliłam gdzie naturalnie pada akcent w tym odmienionym czasowniku. Jednak jak dodamy do tego zwrotność (się) to mamy LAVATE. tera podkreśliłam znowu przedostatnią sylabę. Ale ale! Tak nie może być! Nie możemy sobie zmieniać akcentu w czasowniku! Dlatego graficznie musimy go postawić nad pierwszym A – LÁVATE.

P.S. Zwróćcie też uwagę, że w 2 os. l. mn. zwrotność zjada nam końcówkę –D.

lavarse
lávate
ustedlávese
vosotroslavaos
ustedeslávense

ĆWICZENIA

Jeżeli nie masz ustawionej klawiatury hiszpańskiej, skorzystaj z tych akcentów:

á, é, í, ó, ú