¿Me gusta o no me gusta?

Choć czasownik gustar dla większości może wydawać się łatwy, to jednak z doświadczenia widzę, że często początkujące osoby popełniają przy nim błędy. A w szczególności kiedy dużo uczą się same i nie do końca potrafią załapać o co chodzi w tym gustar. Żeby nie było za nudno dla tych co go opanowali, to wzbogaciłam wpis o inne czasowniki, które działają wg tej samej zasady oraz dostosowałam ćwiczenia dla początkujących jak i dla tych nieco bardziej zaawansowanych.

Jak to działa?

Czasownik gustar tłumaczymy jako lubić; podobać się. Przyjrzyjcie się jak działa ten czasownik w języku polskim:

mnie się podoba / podoba
tobie się podoba / podoba
jej/jemu się podoba / podoba
nam się podoba / podoba
wam się podoba / podoba
im się podoba / podoba

A teraz zobaczcie jak on wygląda w języku hiszpańskim i znajdźcie analogie.

me gusta / gustan
te gusta / gustan
le gusta / gustan
nos gusta / gustan
os gusta / gustan
les gusta / gustan

Po lewej stronie mamy zaimki, które odpowiadają na pytanie naszego celownika czyli komu, czemu (komu podoba się moja nowa bluzka? Mnie się podoba!) One zawsze muszą pojawić się przy czasowniku gustar. Koniecznie musimy o nich pamiętać!

Po prawej stronie mamy już czasownik. Pewnie zauważyliście, że występuje tylko w dwóch formach: liczbie pojedynczej (gusta) oraz w mnogiej (gustan). Obie formy odpowiadają trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej czasownika regularnego na AR (él/ella/usted oraz ellos/ellas/ustedes) więc nie ma tu żadnych nieregularności.

Dopóki porównujemy czasownik gustar z naszym podobać się to jest to logiczne, bo działają w ten sam sposób. Jednak kiedy tłumaczymy czasownik gustar jako lubić, to już jest problem, bo my odmieniamy go “tradycyjnie”, czyli przez wszystkie osoby: lubię, lubisz, itd. A Hiszpanie traktują go jak podobać się. Skoro coś mi się podoba, to muszę to lubić, prawda? I w tym cała tajemnica 🙂

Zobaczcie jak to wygląda w zdaniach:

Me gustan los perros, aunque no tengo ninguno.

Lubię psy, chociaż nie mam żadnego.

No nos gusta la nueva película de Guillermo del Toro.

Nie podoba nam się nowy film od Guillerma del Toro.

A mi hermana le gusta leer los libros.

Moja siostra lubi czytać książki.

O czym trzeba jeszcze pamiętać?

Jeżeli dobrze przyjrzeliście się zdaniom powyżej, to waszą czujność powinna zaintrygować literka A w ostatnim przykładzie. Co ona tam robi?

Kiedy budujemy zdania z czasownikiem gustar wystarczy, że użyjemy tylko zaimków, które wcześniej wypisałam (me, te, le,…). Jednak jeżeli chcemy wzbogacić nasze zdanie o wyszczególnione osoby, jak np. moja siostra, to wtedy przed osobą musi pojawić się ten przyimek A. Czyli będziemy mieli zdania typu:

 • A mi madre le gusta …
 • A mis perros les gusta …
 • A mis vecinos no les gusta …

Dla Hiszpanów też jest rzeczą normalną podkreślanie osób, to znaczy podwojenie zaimków. Dlatego można usłyszeć:

 • A mí me gusta …
 • A ti te gusta …
 • A él / a ella le gusta …
 • A nosotros nos gusta …
 • A vosotros os gusta …
 • A ellos / a ellas les gusta …

Dodatkowo zapamiętajcie, że zawsze kiedy po czasowniku gustar pojawi się nam rzeczownik, to koniecznie musi być w towarzystwie rodzajnika określonego. Dla przypomnienia: el, la, los, las.

A mi hermana le gusta leer los libros.

Los hermanos de gustar

Jest cała seria czasowników, które odmieniają się tak samo jak gustar, czyli zawsze posiadają zaimki z przodu oraz sama forma czasownika ma tylko dwie formy: jedną w liczbie pojedynczej, drugą w liczbie mnogiej. Poniżej podałam Wam te najczęściej używane 🙂

 • Encantaruwielbiać

A mis amigos les encanta viajar a los países lejanos.

Moi przyjaciele uwielbiają podróżować do dalekich krajów.

 • Fascinar fascynować

A mi marido le fascinan los drones.

Mojego męża fascynują drony.

 • Interesarinteresować

A todos nosotros nos interesa la lengua española.

Nas wszystkich interesuje język hiszpański.

 • Apetecer mieć ochotę

No me apatece salir hoy.

Nie mam ochoty dziś wychodzić.

 • Dolerboleć

A mi abuela le duelen las piernas y no puede caminar.

Moją babcie bolą nogi i nie może chodzić.

 • Aburrirnudzić

Esta película me aburre mucho.

Nudzi mnie bardzo ten film.

 • Molestarprzeszkadzać

Me molesta el ruido de la calle.

Przeszkadza mi hałas z ulicy.

 • Preocuparmartwić

A los profesores les preocupa la nueva reforma educativa.

Nauczycieli martwi nowa reforma edukacji.

Ćwiczenia

Podstawowe

Zaawansowane