Blog

Kursy

Nauka

Księgarnia

Vocabulario nivel avanzado B2

79,99 

Brak w magazynie

Autor:
[aesop_content color=”#ffffff” background=”#333333″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” disable_bgshading=”off” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]Aktualna cena jest najniższą z okresu 30 dni![/aesop_content]

🇵🇱 Zaawansowane słownictwo B2

ANAYA ELE PL to kolekcja tematyczna zaprojektowana w celu połączenia teorii i praktyki w różnych obszarach nauczania języka hiszpańskiego. Zapewnia studentom języka hiszpańskiego jako języka obcego materiał roboczy, który może być wykorzystany jako uzupełnienie dowolnej metody.

Słownictwo rozpoczyna się od graficznego przedstawienia tematu i kontynuuje serię różnorodnych ćwiczeń. Szczególną uwagę zwraca się na rozumienie leksyki ze słuchu poprzez ustne nagrania tekstów i konkretne ćwiczenia. Wszystko to z kontekstową leksyką W UŻYCIU.

STRUKTURA JEDNOSTKI

Każda jednostka składa się z:

LOOK! Winieta ilustrująca wybór słów z badanego tematu.

SŁOWA W KONTEKŚCIE Działania, które działają, z tekstu, słowa z pola semantycznego jednostki.

ĆWICZENIA Seria zróżnicowanych ćwiczeń ze wzmocnieniem dźwiękowym.

INNE CZĘŚCI KSIĄŻKI

- Zawiera 2 płyty CD audio

- Test samooceny

- Rozwiązania

- Alfabetyczny glosariusz. Lista badanych terminów, po których następują przerywane linie, aby uczniowie mogli przetłumaczyć je na swój język.

- Słowniczek tematyczny. Zgodnie ze strukturą planu nauczania Instytutu Cervantesa, istnieje indeks tematyczny, który zawiera listę terminów sklasyfikowanych według tematu, wskazując jednostkę, w której są one opracowywane.


🇪🇸 Vocabulario Avanzado B2

ANAYA ELE EN es una colección temática diseñada para aunar teoría y práctica en distintos ámbitos de la enseñanza de ELE. Pone al alcance del estudiante de español como lengua extranjera un material de trabajo que le sirve de complemento a cualquier método.

Este Vocabulario se inicia con la representación gráfica de un tema y continúa con una serie de ejercicios variados. Se presta especial atención a la comprensión auditiva del léxico a través de grabaciones orales de los textos y actividades específicas. Todo ello con un léxico contextualizado EN uso

ESTRUCTURA de la UNIDAD

Cada Unidad consta de:

¡FIJESE! Viñeta que ilustra una selección de palabras del tema que se estudia.

PALABRAS EN CONTEXTO Actividades que trabajan, a partir de un texto, palabras del campo semántico de la unidad.

EJERCICIOS Serie de actividades variadas con refuerzo audio.

OTRAS PARTES DEL LIBRO

- Contiene 2 CD audio

- Test de Autoevaluación

- Soluciones

- Glosario alfabético. Listado de los términos estudiados, seguidos de líneas de puntos, con el fin de que el alumno lo traduzca a su idioma.

- Glosario temático. Siguiendo la estructura del Plan Curricular del Instituto Cervantes, se ofrece un índice de materias que recoge los términos clasificados por temas, indicando, además, la unidad donde se trabajan.

Autor:

Zobacz też inne produkty:

Moje zakupy:0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0