Blog

Kursy

Nauka

Księgarnia

Un café con

99,99 

Brak w magazynie

Autor:
[aesop_content color=”#ffffff” background=”#333333″ columns=”1″ position=”none” imgrepeat=”no-repeat” disable_bgshading=”off” floaterposition=”left” floaterdirection=”up” revealfx=”off” overlay_revealfx=”off”]Aktualna cena jest najniższą z okresu 30 dni![/aesop_content]

🇵🇱 Tom składa się z 26 wywiadów z ważnymi postaciami z różnych dziedzin, takich jak sport, kino, gastronomia, moda, sztuka, architektura i fotografia, które starają się przybliżyć nam bohaterów z nowej perspektywy. Pozwala nam poszerzyć naszą wiedzę społeczno-kulturową poprzez wybitne postacie w społeczeństwie i rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem. Może być wykorzystywany zarówno jako samodzielny materiał do nauki, jak i materiał do zajęć lekcyjnych. Jednostki są pogrupowane zgodnie z poziomem ramy (B1.1, B1.2, B2) i koncentrują się na wywiadzie jako narzędziu do rozwoju i nauki języka hiszpańskiego. Zawierają ćwiczenia do wykonania przed czytaniem, które pozwalają uczniom analizować, przewidywać, opisywać lub odnosić się do każdego z obszarów, a po przeczytaniu, które pozwalają uczniom pracować nad analizą dyskursu, postaciami literackimi, wyrażeniami idiomatycznymi, wyrażeniami potocznymi i specyficznym słownictwem. Zawiera również: Pytania i refleksje przed przeczytaniem wywiadu. Ćwiczenia na końcu każdego poziomu. Test końcowy sprawdzający, co zostało zrozumiane. Prawa autorskie do tej pracy zostały przekazane przez autorów Fundacji Vicente Ferrer.


🇪🇸 El volumen consta de 26 entrevistas a personajes relevantes de diversos ámbitos como el deporte, el cine, la gastronomía, la moda, el arte, la arquitectura o la fotografía, que tratan de acercarnos a los personajes desde una nueva perspectiva. Permite ampliar el conocimiento sociocultural a través de personajes destacados de la sociedad y desarrollar la comprensión lectora. Se puede utilizar tanto como material para el aprendizaje autónomo como material de aula. Las unidades están agrupadas en función del nivel del marco (B1.1, B1.2, B2) y se centran en una entrevista como herramienta de desarrollo y aprendizaje del español. Incluyen actividades para realizar antes de la lectura que permiten al alumno analizar, predecir, describir o relacionar cada una de las áreas, y después de la lectura que permiten trabajar el análisis del discurso, figuras literarias, expresiones idiomáticas, expresiones coloquiales y vocabulario específico. Además incluye: Preguntas y reflexiones previas a la lectura de la entrevista. Actividades al final de cada nivel. Test final para comprobar lo comprendido. Claves de las actividades .Los derechos de autor de esta obra son cedidos por las autoras a la fundación Vicente Ferrer.

Autor:

Zobacz też inne produkty:

Moje zakupy:0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0