Blog

Kursy

Nauka

Księgarnia

Lo que el español esconde

99,99 

Brak w magazynie

Kategoria produktu:

🇵🇱 Podróż mająca na celu odkrycie, dlaczego język hiszpański jest taki, jaki jest. W bardzo przyjemny sposób Juan Romeu (odpowiedzialny za www.sinfaltas.com) wyjaśnia to w kategoriach czterech "okoliczności":

. czasowych (skamieliny, które przetrwały, naturalizowane słowa obce, słowa, które zniknęły).

. przestrzennych (różnice geograficzne w zakresie obecnego hiszpańskiego, językowe klejnoty reguetón [wiesz, dobra zabawa, papichulo])

. społeczne (piękno popularnych rejestrów, slangu, świątecznych kreacji, pasożytniczych homonimów [tenerlo clarinete, ser un paganini]; magia kulturalnego słownictwa i leksykalnej precyzji)

. tekstowy (pisanie tak, jak się mówi i mówienie tak, jak się pisze, strategie dobrego pisania w bardzo ustnych mediach pisanych, takich jak Twitter i Whatsapp).

Inny sposób nauki języka, z odpowiedziami na pytania takie jak: Które słowa wydają się zapomniane, ale nadal pozostają jako resztki? Które z nich zapomnieliśmy? Jak inne języki wpływają na hiszpański? Jaki jest hiszpański na całym świecie? Jakie są różnice między hiszpańskim, którym mówimy, gdy jesteśmy pewni siebie, a formalnym hiszpańskim? Jaki jest związek między mówionym a pisanym hiszpańskim? Czy to prawda, że istnieją słowa, które można wymawiać, ale nie pisać? Czy możemy ustalić zasady pisowni dla WhatsApp lub Twittera?..?


🇪🇸 Una travesía para descubrir por qué la lengua española es como es. De una manera muy amena, Juan Romeu (responsable de www.sinfaltas.com) lo explica atendiendo a cuatro "circunstancias":

. la temporal (fósiles que han sobrevivido, extranjerismos naturalizados, palabras que desaparecieron)

. la espacial (diferencias geográficas en el ámbito del español actual, joyas lingüísticas del reguetón [ya tú sabes, pasarla bien, papichulo])

. la social (la belleza de los registros populares, las jergas, las creaciones festivas, los homónimos parasitarios [tenerlo clarinete, ser un paganini]; la magia del vocabulario culto y la precisión léxica)

. la textual (escribir como se habla y hablar como se escribe, estrategias para escribir bien en medios escritos muy orales como Twitter y Whatsapp)

Otra manera de aprender Lengua, con respuestas a preguntas como estas: ¿Qué palabras parecen olvidadas, pero aún quedan como restos? ¿Cuáles hemos olvidado? ¿Cómo influyen otras lenguas en el español? ¿Cómo es el español alrededor del mundo? ¿Qué diferencias hay entre el español que hablamos cuando estamos en confianza y el español formal? ¿Qué relación existe entre el español hablado y el escrito? ¿Es verdad que hay palabras que se pueden pronunciar, pero no escribir? ¿Se pueden establecer reglas ortográficas para WhatsApp o Twitter?...

Zobacz też inne produkty:

Moje zakupy:0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0