Blog

Kursy

Nauka

Księgarnia

Gramatica de uso del espanol B1-B2 Teoria y practica

129,99 

Brak w magazynie

Autor:

🇵🇱 Praktyczna gramatyka z jasnymi i prostymi wyjaśnieniami.

- Kompletny przegląd najważniejszych zagadnień gramatycznych dla poziomów B1 i B2 planu nauczania Instytutu Cervantesa.
- Zorganizowany w dwustronicowe rozkładówki, aby dopasować teorię do odpowiednich ćwiczeń.
- Ramki podkreślające najważniejsze punkty gramatyczne.
- Odniesienia do innych jednostek w celu wyjaśnienia lub uzupełnienia pojęć.
- Liczne przykłady użycia.
- Rysunki ilustrujące i ułatwiające zrozumienie objaśnień gramatycznych.
- Ponad 400 ćwiczeń z modelowymi odpowiedziami i rozwiązaniami, aby pomóc uczniom rozwijać ich autonomię.
- Samoocena w każdym rozdziale.
- Słowniczek ze słownictwem z ćwiczeń przetłumaczonym na kilka języków.


🇪🇸 Gramática práctica con explicaciones claras y sencillas

- Recorrido completo por las cuestiones esenciales de la gramática de los niveles B1 y B2 del Plan Curricular del Instituto Cervantes.
- Organizada en dobles páginas para enfrentar la teoría con sus ejercicios correspondientes.
- Cuadros para resaltar los puntos gramaticales más importantes.
- Remisiones a otras unidades para aclarar o completar conceptos.
- Numerosos ejemplos de uso.
- Dibujos para ilustrar y facilitar la comprensión de las explicaciones gramaticales.
- Más de 400 ejercicios, con modelo de respuesta y soluciones, para ayudar al estudiante a desarrollar su autonomía.
- Autoevaluaciones en cada unidad.
- Glosario con léxico de los ejercicios traducidos a varias lenguas.

Autor:

Zobacz też inne produkty:

Moje zakupy:0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0