A1

Ćwiczenia z języka hiszpańskiego dla początkujących online! Zapraszam również na inne poziomy zaawansowania 🙂

Ćwiczenia gramatyczne z języka hiszpańskiego dla początkujących na poziomie A1.

Czas teraźniejszy – czasowniki regularne – wybranie odpowiedniej formy

Czas teraźniejszy – czasowniki nieregularne – wybranie odpowiedniej formy

Czas teraźniejszy – odmiana czasowników regularnych i nieregularnych – wpisanie prawidłowej formy

Czas teraźniejszy – odmiana czasowników regularnych i nieregularnych 2 – wpisanie prawidłowej formy

Czas teraźniejszy – czasowniki zwrotne

Czas teraźniejszy (Indicativo) – 100 podstawowych czasowników

Objeto directo – dopełnienie bliższe (biernik)

Objeto Indirecto – dopełnienie dalsze (celownik)

Rodzaj rzeczownika – dopasownie rodzajnika do rzeczownika

Dopasowanie przymiotnika do rzeczownika

Tworzenie formy żeńskiej 

SER czy ESTAR – wybranie odpowiedniej formy