Cześć! Tu ponownie Monika z bloga Bzik iberyjski. To drugi wpis oparty na liście 100 hiszpańskich przymiotników opracowaną kiedyś przez Olę.

Ponownie proponuję część przymiotników z listy podanych w kontekście, z przykładami i ćwiczeniem na koniec. Dziś na tapecie:  contento / corto / cómodo / diferente / cuadrado / caliente / cansado / complicado / caro / cruel / débil połączone z czasownikami posiłkowymi SER, ESTAR bądź z obydwoma.

Nawet jeśli znasz wszystkie przymiotniki, zerknij na poniższe przykłady i wyjaśnienia, na pewno znajdziesz tu coś nowego.

BLANDO

SER blando / ESTAR blando (to samo znaczenie — miękki, zawsze lub chwilowo)

Este colchón es demasiado blando! Se hunde!  

Ten materac jest zbyt miękki! Zapada się!

A: La mantequilla ya está blanda.

B: Sí, lleva media hora fuera de la nevera.

Masło już jest miękkie.

Tak, od pół godziny jest poza lodówką.

▪️ Habilidades blandas / Competencias blandas — miękkie umiejętności / kompetencje

1. La habilidad de comunicación — umiejętność komunikacji

2. Capacidad para trabajar en equipo — zdolność do pracy w grupie

3. Aceptación de las críticas — przyjmowanie krytyki

4. Toma de decisiones — podejmowanie decyzji

5. Actitud positiva – pozytywne nastawienie

BUENO

SER bueno / ESTAR bueno

A: Este café está muy, pero muy bueno. 

B: Sí, está buenísimo. 

Ta kawa jest bardzo dobra

Tak, jest przepyszna.  

A: ¿Crees, que el café es bueno para la salud?

B: No sé. Algunos dicen que sí, otros dicen que no.

Sądzisz, że kawa jest dobra dla zdrowia? 

Nie wiem. Jedni mówią, że tak, inni, że nie.

CALIENTE 

(ser y estar  w znaczeniu dosłownym)

A: No hay agua caliente

B: Claro, se acabó el butano. Hay que ir a por otra bombona.

Nie ma gorącej wody! 

Jasne, skończył się gaz. Trzeba iść po nową butlę.

Tak, w wielu domach w Hiszpanii, kuchenka i piecyk gazowy są zasilane gazem z ciężkiej butli, którą trzeba regularnie wymieniać. Można ją kupić na stacji benzynowej lub czekać na ciężarówkę, która rozwozi butle po okolica raz lub dwa razy w tygodniu.

CANSADO

ESTAR cansado

Estoy cansada llevo todo el día trabajando.

Jestem zmęczona. Pracuję cały dzień

Pablo está cansado, porque trabaja duro seis días a la semana. 

Pablo jest zmęczony, bo ciężko pracuje sześć dni w tygodniu.

CARO

SER caro

Me gusta este jersey, pero es muy caro. No tiene algo parecido, pero un poco más barato? 

Podoba mi się ten sweter, ale jest bardzo drogi. Nie ma pan(i) czegoś podobnego, ale tańszego?

COMPLICADO

SER complicado 

Este juego es muy complicado. No lo entiendo. Tiene muchas reglas.  

Ta gra jest bardzo skomplikowana. Nie rozumiem jej. Ma mnóstwo zasad.

RAE: Dicho de una persona: De carácter y conducta difíciles de entender.  

Czyli o osobie, raczej powiemy „trudny/-a” niż skomplikowana, ale po hiszpańsku użyjemy przymiotnika complicado/-a.

CONTENTO

ESTAR contento 

Estoy muy contenta con mi muevo trabajo.

Jestem bardzo zadowolona z mojej nowej pracy.

CORTO

SER corto

A: Esta película es muy corta. Solo dura 20 minutos. 

B: Claro, por eso se llama cortometraje. 

Ten film jest bardzo krótki. Trwa tylko 20 minut.

Jasne, dlatego to film krótkometrażowy.

Zagadka: ¿Qué significa „Ponme un cortado corto de café”?

CÓMODO

SER cómodo / ESTAR cómodo. 

Este sofá es cómodo.

Ta sofa jest wygodna.

¿Estás cómodo en este sofá?

 Wygodnie ci na tej sofie?

CRUEL

SER cruel

Cruel: una persona a quien le gusta hacer sufrir o ver sufrir a los demás.

CUADRADO

SER cuadrado –  być kwadratowym (mowa o kształcie)

Esta mesa es cuadrada. La otra era rectangular.

Ten stół jest kwadratowy. Tamten (w znaczeniu poprzedni) był prostokątny. 

Tak, tak, mowa o kształcie blatu i pamiętamy, że każdy kwadrat jest prostokątem…

Expresión “mente cuadrada”: 

“Cuando hablamos de una mente cuadrada, nos ponemos a pensar que es una persona difícil de tratar, sobre todo de convencer. “

Una persona cuadrada / una persona con la mente cuadrada es poco flexible en sus opiniones e indiferente al mundo exterior.

DÉBIL

SER débil

Siempre tener poca fuerza, sea física o de voluntad*.

ESTAR débil

Exepcionalmente tener poca energía, estar un poco peor de la salud en dado momento.

Być słabym/słabą, zawsze lub chwilowo.

*Fuerza de voluntad – siła woli

DIFERENTE

(różny, inny)

SER diferente

Estos dos coches son iguales, pero aquel es diferente. No somos tan diferentes.

Nie jesteśmy tacy różni / takie różne! Nie różnimy się aż tak od siebie.

ESTAR diferente

Estás/Pareces diferente. ¿Has cambiado algo? ¿El look?

Jesteś/wydajesz się inny. Zmieniłeś coś? Coś w wyglądzie?

Ćwiczenia