Słownictwo

Ćwiczenia z języka hiszpańskiego

Pamiętaj, że bogate słownictwo to klucz do wyrażania swoich myśli w obcym języku!

Zawody

Godziny

Przybory szkolne

Środki czystości

Podstawowy dialog