Blog

Kursy

Nauka

Księgarnia

Todo esto te daré

79,99 

Brak w magazynie

Kategoria produktu:

🇵🇱 W majestatycznej scenerii Ribeira Sacra Álvaro ulega wypadkowi, który kończy jego życie. Kiedy jej mąż, Manuel, przybywa do Galicji, by zbadać zwłoki, odkrywa, że ​​śledztwo w tej sprawie zostało umorzone zbyt szybko. Odrzucenie jego potężnej rodziny politycznej, Muñiz de Dávila, skłoniło go do ucieczki, ale powstrzymał go zarzut bezkarności, jaki Nogueira, emerytowany strażnik cywilny, wysuwa przeciwko rodzinie Álvaro, szlachcicom wstrząśniętym ich przywilejami, oraz podejrzeniu że to nie pierwsza śmierć w jego otoczeniu, którą zamaskowano jako przypadkową. Lucas, ksiądz, który jest przyjacielem Álvaro z dzieciństwa, dołącza do Manuela i Nogueiry w rekonstrukcji sekretnego życia, o którym myśleli, że dobrze znają.

Nieoczekiwana przyjaźń tych trzech mężczyzn bez widocznego pokrewieństwa pomaga Manuelowi poruszać się między miłością do tego, kto był jej mężem, a udręką życia z nią tyłem do rzeczywistości, osłoniętej chimerą jej pisarskiego świata. Tak zaczyna się poszukiwanie prawdy, w miejscu silnych wierzeń i głęboko zakorzenionych zwyczajów, w których logika nigdy nie kończy się na wiązaniu wszystkich luźnych końców.


🇪🇸 En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un accidente que acabará con su vida. Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la investigación sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. El rechazo de su poderosa familia política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir pero le retiene el alegato contra la impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime contra la familia de Álvaro, nobles mecidos en sus privilegios, y la sospecha de que ésa no es la primera muerte de su entorno que se ha enmascarado como accidental. Lucas, un sacerdote amigo de la infancia de Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira en la reconstrucción de la vida secreta de quien creían conocer bien.

La inesperada amistad de estos tres hombres sin ninguna afinidad aparente ayuda a Manuel a navegar entre el amor por quien fue su marido y el tormento de haber vivido de espaldas a la realidad, blindado tras la quimera de su mundo de escritor. Empezará así la búsqueda de la verdad, en un lugar de fuertes creencias y arraigadas costumbres en el que la lógica nunca termina de atar todos los cabos.

Zobacz też inne produkty:

Moje zakupy:0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0