Blog

Kursy

Nauka

Księgarnia

Preparación al DELE C1 Libro del alumno

129,99 

Brak w magazynie

Autor:

🇵🇱 Grupa docelowa:

Studenci zamierzający uzyskać Diploma de Español Lengua Extranjera, poziom C1, a także ci studenci języka hiszpańskiego, którzy chcą kontynuować doskonalenie i utrwalanie swojej znajomości języka hiszpańskiego. Umożliwia uczniom przygotowanie się do egzaminu Diploma de Español Lengua Extranjera, poziom C1, ponieważ pomaga im zapoznać się z testem i rozwinąć umiejętności niezbędne do jego pomyślnego zdania.

Autorzy są nauczycielami z dużym doświadczeniem zarówno w nauczaniu kursów języka hiszpańskiego, jak i w przygotowywaniu i przygotowywaniu egzaminów DELE. Posiadają również bogate doświadczenie jako członkowie jury tych dyplomów, dzięki czemu oferują nam doskonale dopasowany, praktyczny i łatwy w użyciu materiał dla ucznia.

Rozwiązania i transkrypcje przesłuchań można znaleźć w książce Claves de Preparación para el Diploma de Español Lengua Extranjera, Nivel C1.

Przedstawia ona sześć kompletnych egzaminów modelowych, podobnych do prawdziwych egzaminów pod względem struktury, rozkładu i czasu.

Na końcu książki znajdują się wytyczne dotyczące egzaminów, w których uczeń znajdzie wiele przydatnych wskazówek, aby z powodzeniem stawić czoła egzaminom.


🇪🇸 Público al que va destinado:

Estudiantes que pretenden obtener el Diploma de Español Lengua Extranjera, Nivel C1, así como a aquellos estudiantes de español que desean seguir perfeccionando y consolidando sus conocimientos de lengua española. Permite a los alumnos prepararse para el Diploma de Español Lengua Extranjera, Nivel C1, ya que les ayuda a familiarizarse con la prueba y a desarrollar las destrezas necesarias para superarla con éxito.

Las autoras son profesoras que cuentan con una larga experiencia tanto en la enseñanza de cursos de español como en la preparación y elaboración de los exámenes del DELE. Poseen, además, gran experiencia como miembros del jurado para estos diplomas y por ello nos ofrecen un material perfectamente adecuado, práctico y fácil de utilizar para el alumno.

Las soluciones y las transcripciones de las audiciones se encuentran en el libro de Claves de Preparación para el Diploma de Español Lengua Extranjera, Nivel C1.

Presenta seis modelos de exámenes completos, similares a los reales en cuanto a estructura, distribución y tiempo.

Al final del libro se ofrecen unas pautas para los exámenes en las que el alumno encontrará muchos consejos útiles para enfrentarse a las pruebas con éxito.

Autor:

Zobacz też inne produkty:

Moje zakupy:0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0