Blog

Kursy

Nauka

Księgarnia

Mercado de Barcelo

54,99 

Brak w magazynie

Kategoria produktu:

🇵🇱 Kiedy w 1999 roku áAlmudena Grandesá rozpoczęła nową serię artykułów w „El País Semanalá” i chciała nadać im wspólny wątek, od razu pomyślała, że ​​coś tak bliskiego i fascynującego jak targ spożywczy może posłużyć jako idealne ramy do zaludnienia go „ skromne trudy i zadania życia codziennego surowsze”. Następnie wybrał centralne Mercado de Barceló, zlokalizowane w rozpoznawalnej dzielnicy Madrytu, i zamienił je w mikrokosmos opowiadań, ale także niezawodny socjologiczny sejsmograf, który pośrednio zbierał obawy i trendy zawarte w postaciach i rozmowach. Seria zamknięta pod koniec 2002 roku, niniejsza książka stanowi staranny wybór tych kronik i opowiadań. Jak twierdzi sama Almudena Grandes, wystarczy, by powieściopisarz uważnie obserwował to, co dzieje się wokół niego, aby odkryć za każdą osobą, z którą się spotyka, spotyka, krzyżuje, lub po każdej rozmowie, w której przypadkowo uczestniczy, konflikt lub kłótnia. Dlatego wiele artykułów w ÁMercado de Barcelóá można czytać jako zwykłe opowiadania lub szkice chorałowej powieści składającej się z małych opowiadań, które są tutaj tylko odnotowane. Nieporozumienia małżeńskie, godność, jaką można się domyślić pod makijażem gospodyni ryb, zdziwienie samotnej kobiety, gdy mężczyzna przez pomyłkę bierze ją za żonę, skojarzenia, które budzą rodzaj bardzo skromnych oliwek... A przede wszystkim, tyrania kalendarza i świąt oraz to, jak witryny sklepowe, sklepy, sprzedawcy i klienci znoszą wzloty i upadki roku, aby powrócić do nieuniknionej normalności.á


🇪🇸 Cuando en 1999áAlmudena Grandesáinició una nueva serie de artículos enáEl País Semanaláy quiso dotarlos de un hilo conductor, enseguida pensó que algo tan cercano y fascinante como un mercado de abastos podría servirle como marco ideal para poblarlo con «los humildes afanes y trabajos de la cotidianidad más estricta». Escogió entonces el céntricoáMercado de Barceló,situado en un reconocible barrio madrileño, y lo convirtió en un microcosmos de pequeñas historias, pero también en un infalible sismógrafo sociológico, que recogía indirectamente preocupaciones y tendencias encarnadas en personajes y conversaciones. Cerrada la serie a finales de 2002, este libro reúne una cuidada selección de aquellas crónicas y relatos.Como sostiene la propiaáAlmudena Grandes, a un novelista le basta con observar con detenimiento lo que sucede a su alrededor para descubrir tras cada persona con la que se cruza, o tras cada conversación a la que sin querer asiste, un conflicto o un argumento. Por eso muchos de los artículos deáMercado de Barcelóápueden leerse como meros relatos, o como esbozos de una novela coral de historias menudas que aquí sólo se apuntan. Desavenencias conyugales, la dignidad que se adivina tras el maquillaje de una pescadera, la sorpresa de una mujer solitaria cuando por equivocación un hombre la confunde con su mujer, las asociaciones que despiertan un tipo de modestísimas aceitunas... Y por encima de todo, la tiranía del calendario y las festividades, y cómo escaparates, tiendas, vendedores y clientes sufren los vaivenes del año para volver a una inescapable normalidad.á

Autor:

Zobacz też inne produkty:

Moje zakupy:0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0