Blog

Kursy

Nauka

Księgarnia

Las historias más bellas de la mitología americana

119,99 

Brak w magazynie

Kategoria produktu:

🇵🇱 Kontynenty składają się z plaż i wulkanów, równin i gór, lasów i jezior, ale także z opowieści. Tak dzieje się w Ameryce Łacińskiej: opowieści i pieśni to niewidzialna krew, która stanowi podstawę kultury całego kontynentu. Od pustyni Sonora po Patagonię niezliczone ludy od wieków przekazują mity i legendy, które służą przekazywaniu wierzeń i wartości, nauk i lęków. Ta kolekcja zbiera niektóre z tych historii: najpiękniejsze, stworzone przez Inków i Kayapo, Meksykanów i Yaguas, Seris i Guarani. Książka rozpoczyna się kilkoma kosmogonicznymi opowieściami, a kończy legendami osadzonymi w czasach, gdy hiszpańscy zdobywcy po raz pierwszy postawili stopę na ziemiach Ameryki. Ilustracje zwiększają cel jedności, ale jednocześnie są wynikiem skrupulatnej pracy nad dokumentacją. Geografia i fauna Ameryki, jej dobytek i rośliny, jej minerały i jej ubrania są wiernie ożywione na tych przepełnionych stronach, wraz z jej goryczą i radością, jej podziemną poezją i głębokim mistycyzmem. Precyzja i piękno: tego szukaliśmy. Ponieważ są to dokładnie te dwie rzeczy, których zawsze należy wymagać od dobrej historii.


🇪🇸 Los continentes están hechos de playas y volcanes, llanos y montes, bosques y lagos, pero también de historias. Así sucede en América Latina: el cuento y el canto son la sangre invisible que vertebra la cultura de todo el continente. Desde el desierto de Sonora a la Patagonia, un sinfín de pueblos se han ido transmitiendo durante siglos mitos y leyendas que sirven para encauzar creencias y valores, enseñanzas y miedos. La presente colección recoge algunas de esas historias: las más bellas, creadas por los incas y los kayapó, los mexicas y los yaguas, los seris y los guaraníes. El libro empieza con unos cuantos relatos cosmogónicos y concluye con leyendas ambientadas en los tiempos en que los conquistadores españoles pisaron por vez primera las tierras de América. Las ilustraciones se suman al propósito de unidad, pero son, al mismo tiempo, el resultado de un minucioso trabajo de documentación. La geografía y la fauna de América, sus enseres y sus plantas, sus minerales y sus vestidos reviven fielmente en estas desbordantes páginas, junto con sus amarguras y sus alegrías, su poesía subterránea y su hondo misticismo. Precisión y hermosura: eso hemos buscado. Porque esas son, justamente, las dos cosas que hay que pedirle siempre a un buen cuento.

Zobacz też inne produkty:

Moje zakupy:0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0