Blog

Kursy

Nauka

Księgarnia

La edad de la ira

49,99 
Kategoria produktu:

🇵🇱 Urzędujący Marcos, nastolatek z klasy średniej, morduje swojego ojca i pozostawia ciężko rannego jednego z czterech braci.Pierwsze reakcje przyjaciół, krewnych, nauczycieli Marcosa: nikt nie potrafi wyjaśnić, co się stało. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Obrazy zbrodni monopolizują media. Przemoc nastolatków ponownie przejmuje dziś kontrolę.Śledztwo zbrodni Marcosa nie jest odosobnionym wydarzeniem. Zbyt wiele w ostatnich latach przypadków nieletnich uwikłanych w sytuacje skrajnej przemocy. Zastraszanie. Cyberprzemoc. rasistowskie ataki. Handel narkotykami. Filmy na YouTube z poniżaniem nauczycieli. Nauczyciele w depresji. Niepowodzenia szkolne... Czy to wina nastolatków? Od swoich nauczycieli? Od jego rodziców? Czy naprawdę są winni, czy wszyscy jesteśmy ofiarami?Pędzony tymi pytaniami dziennikarz postanawia zagłębić się w otoczenie mordercy. Co się stało w dniu zbrodni? Jak wyglądał tydzień przed wydarzeniami?W instytucie, w którym Marcos jest w liceum, pomiędzy notatkami, tablicami i krużgankami, Reporter będzie szukał prawdy, zestawiając świadectwa tych, którzy byli częścią świata Marcosa w tamtych czasach. Świat, w którym wydaje się, że panuje tylko jedno prawo i jeden wiek: wiek gniewu.


🇪🇸 El titular Marcos, un adolescente de clase media, asesina a su padre y deja malherido a uno de sus cuatro hermanos.Las primeras reacciones Amigos, familiares, profesores de Marcos: nadie se explica lo sucedido. Nadie pudo preverlo. Las imágenes del crimen acaparan los medios. La violencia adolescente se adueña, de nuevo, de la actualidad.La investigación El crimen de Marcos no es un suceso aislado. Demasiados casos en los últimos años de menores envueltos en situaciones de extrema violencia. Bullying. Acoso cibernético. Ataques racistas. Trapicheos con drogas. Vídeos en YouTube con humillaciones a profesores. Docentes deprimidos. Fracaso escolar... ¿La culpa es de los adolescentes? ¿De sus profesores? ¿De sus padres? ¿Hay en verdad culpables o somos todos víctimas?Un periodista, impulsado por estos interrogantes, decide adentrarse en el entorno del asesino. ¿Qué sucedió el día del crimen? ¿Cómo fue la semana anterior a los hechos?En el instituto en el que Marcos cursa el Bachillerato, entre apuntes, pizarras y claustros, El reportero buscará la verdad, recopilando los testimonios de quienes formaron parte del mundo de Marcos durante aquellos días. Un mundo en el que sólo parece regir una única ley y una única edad: la edad de la ira.

Autor:

Zobacz też inne produkty:

Moje zakupy:0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0