Blog

Kursy

Nauka

Księgarnia

DELE C2 claves nivel superior

49,99 
Autor:

🇵🇱 Klucze do książki przygotowawczej DELE C2.
Zawiera:
Transkrypcje testu 1, Użycie języka, czytanie ze zrozumieniem i rozumienie ze słuchu oraz testu 2, Umiejętności zintegrowane: rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemna i interakcja.
Klucze i uzasadnione rozwiązania testu 1, Używanie języka, czytanie ze zrozumieniem i rozumienie ze słuchu. Prawidłowa odpowiedź jest uzasadniona odpowiednim zdaniem w tekście lub komentarzem wyjaśniającym.


🇪🇸 Claves del libro de preparación al DELE C2.
Contiene:
Las transcripciones de la prueba 1, Uso de la lengua, comprensión de lectura y comprensión auditiva, y de la prueba 2, Destrezas integradas: comprensión auditiva y de lectura y expresión e interacción escritas.
Las claves y soluciones justificadas de la prueba 1, Uso de la lengua, comprensión de lectura y comprensión auditiva. Se justifica la respuesta correcta con la correspondiente frase en el texto o con algún comentario aclaratorio.

Autor:

Zobacz też inne produkty:

Moje zakupy:0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0