Blog

Kursy

Nauka

Księgarnia

Anaya Ele En Gramatica C1/C2

79,99 

Brak w magazynie

Autor:

🇵🇱 Ta gramatyka dla poziomów zaawansowanych i zaawansowanych (poziomy C1-C2) uzupełnia serię gramatyki w kolekcji Anayaele EN. Została zaprojektowana jako materiał uzupełniający do zajęć w klasie lub do samodzielnej nauki.

ZALETY:

- Oferuje systematyzację i opis bardzo złożonych zagadnień gramatycznych.

- Obejmuje i ćwiczy intencjonalne wartości form językowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii pragmatycznych.

- Przedstawia duży repertuar tekstów i ćwiczeń, które promują refleksję językową.

- Porusza tematy, które nie są poruszane w innych gramatykach ELE.

- Zapewnia szczegółowe i precyzyjne wyjaśnienia zastosowań i znaczeń komponentów gramatycznych, biorąc pod uwagę poziom ponad językowy, dyskurs i kontekst pozajęzykowy.

Oferuje, jako materiał do pobrania, przesłuchania do prezentacji i ćwiczenia struktur gramatycznych, a także rozwiązania ćwiczeń i dodatek gramatyczny.


🇪🇸 Con esta gramática de nivel superior y de perfeccionamiento (niveles C1-C2), se cierra la serie destinada a la gramática en la colección Anaya Ele EN. Está concebida como material complementario para el aula o como autoaprendizaje.

PUNTOS FUERTES:

- Ofrece una sistematización y descripción de cuestiones gramaticales de gran complejidad.

- Incluye y practica los valores intencionales de las formas lingüísticas con un foco especial en las cuestiones pragmáticas.

- Presenta un gran repertorio de textos y actividades que promueven la reflexión lingüística.

- Trata temas que no se recogen en ninguna de las otras gramáticas de ELE.

- Aporta explicaciones detalladas y precisas de los usos y los significados de los componentes gramaticales, teniendo en cuenta el plano supra oracional, el discurso y el contexto extralingüístico.

Ofrece, como material descargable, audiciones para presentar y practicar estructuras gramaticales, así como las soluciones a las actividades y un apéndice gramatical.

Autor:

Zobacz też inne produkty:

Moje zakupy:0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0