Podstawowe pytania

Podstawowe pytania wraz z przykładowymi odpowiedziami.

¿Cómo estás? / ¿Qué tal? Jak się masz?

Muy bien, gracias. ¿Y tú? bardzo dobrze, dziękuję. A ty?

¿Cómo te llamas? Jak się nazywasz?

Me llamo … Encantado/a. Nazywam się… Miło mi.

¿De dónde eres? Skąd jesteś?

Soy de …  Jestem z …

¿Dónde vives? Gdzie mieszkasz?

Vivo en … Mieszkam w …

¿Cuántos años tienes? Ile masz lat?

Tengo … años. Mam … lat.

¿Cuál es tu número de teléfono? Jaki jest Twój numer telefonu?

Es el 123 456 789. To jest 123 456 789.

¿Cómo se dice en español…? Jak się mówi po hiszpańsku…?

Se dice … Mówi się …

¿A qué te dedicas? Czym się zajmujesz?

Soy … Jestem …

PRZYDATNE BĘDĄ RÓWNIEŻ TAKIE ZWROTY JAK:

¿Puedes repetir, por favor? Możesz powtórzyć?

¿Puedes hablar más despacio, por favor? Czy możesz mówić wolniej?

No entiendo. Nie rozumiem.

ĆWICZENIA

Wybierz prawidłową odpowiedź