Czasowniki nieregularne

Kiedy potrafimy już bezbłędnie odmieniać czasowniki regularne, to możemy przejść do nieregularnych form. Nie są one wcale straszne i trudne! Wystarczy zapamiętać parę zasad i już! 😉

Na czym polega nieregularność?

Część czasowników hiszpańskich ma tak zwaną oboczność czyli wymianę jednej litery na inną w swoim temacie. Ogólnie możemy wyróżnić takie wymiany O:UE, E:IE, E:I. Zobaczcie jak to wygląda w praktyce:

dormirpensarpedir
yoduermopiensopido
duermespiensaspides
él/ella/ustedduermepiensapide
nosotrosdormimospensamospedimos
vosotrosdormíspensáispedís
ellos/ustedesduermenpiensanpiden

W języku hiszpańskim wyróżniamy też takie czasowniki, które są całkowicie nieregularne i trzeba je po prostu zapamiętać. Na szczęście najwięcej nieregularnych form jest w I os. lp czyli Yo, dzięki czemu najczęściej powtarzamy te formy i szybko je zapamiętujemy 🙂

hacerdecirirsabersalirdarponer
yohagodigovoysalgodoypongo
hacesdicesvassabessalesdaspones
él/ella/ustedhacedicevasabesaledapone
nosotroshacemosdecimosvamossabemossalimosdamosponemos
vosotroshacéisdecísvaissabéissalísdáisponéis
elloshacendicenvansabensalendanponen

To teraz przejdźmy do praktyki 🙂

Jeżeli nie masz zainstalowanej klawiatury hiszpańskiej to skorzystaj z akcentów poniżej:

á, é, í, ó, ú