Teoria

Tryb rozkazujący w język hiszpańskim (el Imperativo) charakteryzuje się tym, że całkiem inne formy będą przy rozkazach, aby coś zrobić (el Imperativo afirmativo), a inne przy zakazywaniu (el Imperativo negativo). Dlatego podzieliłam ten materiał na dwie części. W pierwszej nauczymy się rozkazywać “na tak”.

Czasowniki regularne

hablarbebervivir
hablabebevive
ustedhablebebaviva
nosotroshablemosbebamosvivamos
vosotroshabladbebedvivid
ustedeshablenbebanvivan

Czasowniki nieregularne

Są dwie grupy czasowników nieregularnych. Pierwsza z nich to zamiany (o:ue, e:ie, itd.), które znamy już z czasu teraźniejszego. Trzeba tylko tutaj uważać, bo jak w czasie teraźniejszym zamiana ta nie dotyczyła osób my i wy (nosotros i vosotros), to w trybie rozkazującym panują nieco inne zasady. Bardziej przypominają nam one odmianę czasowników nieregularnych z trybu Subjuntivo. Zwróć uwagę jak odmienił się np. czasownik dormir.

empezardormirjugar
empiezaduermejuega
ustedempieceduermajuegue
nosotrosempecemosdurmamosjugemos
vosotrosempezaddormidjugad
ustedesempiecenduermanjuegen

Dokładnie! To nie jest błąd. W osobie my mamy formę durmamos. Podobnie zachowają się czasowniki takie jak: morir, sentir, pedir, preferir, reír.

Druga grupa czasowników nieregularnych w trybie rozkazującym w języku hiszpańskim charakteryzuje się tym, że jest całkowicie nieregularna. Jeżeli poznałeś już odmianę Subjuntivo, to zauważysz pewną analogię.

sertenerhacerponersalirirvenirdecir
tenhazponsalvevendi
seatengahagapongasalgavayavengadiga
seamostengamoshagamospongamossalgamosvayamosvengamosdigamos
sedtenedhacedponedsalididveniddecid
seantenganhaganpongansalganvayanvengandigan

Czasowniki zwrotne

Przy czasownikach zwrotnych (czyli takich, które mają końcówkę se) musimy pamiętać, aby zaimek (me, te, se,…) dołączyć na koniec czasownika. Co więcej, znikną nam dwie literki, jedna w osobie nosotros (znika nam ostatnia litera czasownika s), oraz w osobie vosotros (znika nam ostatnia litera czasownika d). Zwróć uwagę jak to wygląda w poniższej tabelce.

bañarsesentarsetumbarse
báñatesiéntatetúmbate
báñesesiéntesetúmbese
bañémonossentémonostumbémonos
bañaossentaostumbaos
báñensesiéntensetúmbense

Dopełnienia i inne zaimki

Skoro zaimki zwrotne dołączamy do tyłu czasownika w trybie rozkazującym, to to samo musimy zrobić z innymi zaimkami. Chodzi tutaj o dopełnienie bliższe i dalsze, czyli o zaimki typu me, te, le, lo, la, itd.

Powiemy:

  • Daj mi to.
    • Dámelo.
  • Zrób im to.
    • Házselo.
  • Poleć mu to.
    • Recomiéndaselo.

Czyli, najpierw dołączamy zaimki komu? czemu? (dopełnienie dalsze, odpowiednik naszego celownika) , a potem kogo?, co? (dopełnienie bliższe, odpowiednik naszego biernika).

Ćwiczenia