Zarówno a sí mismo, así mismo jak i asimismo są wersjami poprawnymi. Brzmią tak samo, jednak każde z nich ma inne znaczenie.

  • a sí mismo – siebie samego
  • así mismo – tak samo, w ten sam sposób
  • asimismo – również, ponadto

iOjo!

  1. Así mismo ma też znaczenie “również, ponadto, co więcej”, czyli jest synonimiczne do asimismo. W takiej sytuacji można je stosować wymiennie.
  2. Kiedy así mismo ma znaczenie “tak samo, w ten sposób”, to w większości przypadków można pominąć “mismo”. Wystarczy samo así.
  3. Asimismo, w odróżnieniu do pozostałych zwrotów, zapisujemy bez akcentu.
  4. W wyrażeniu a sí mismo słowo “mismo” odmieniamy przez liczbę jak i osobę: a sí mismo, a sí misma, a sí mismos, a sí mismas.

Ćwiczenia